Strona 1 z 1

Premiera historyczno-topograficznego atlasu Wrocławia

Post: 01 cze 2016, 08:57
autor: logis
Wkrótce na rynek księgarski trafi V tom historyczno-topograficznego atlasu miast śląskich, dotyczący Wrocławia.
Atlas miast śląskich, który w Instytucie Herdera powstaje przy współpracy polskich, czeskich i niemieckich partnerów, umożliwia wgląd w rozwój osadniczy 34 wybranych miast regionu od początków XIX w. po dzień dzisiejszy. Idea projektu zrodziła się w trakcie inwentaryzacji unikalnego zbioru zdjęć lotniczych w zasobach Instytutu Herdera. Poszczególne etapy rozwoju przestrzennego prezentowane są na podstawie materiałów kartograficznych, zdjęć lotniczych, grafik, fotografii, artykułów prasowych, fragmentów filmów oraz sporządzanych specjalnie na potrzeby atlasu map faz rozwoju.

Dotychczas ukazały się tomy dotyczące Görlitz/Zgorzelca (2010 r.), Opola/Oppeln (2011 r.), Węglińca/Kohlfurt (2012 r.) i Nowej Soli/Neusalz (2013 r.). Najnowszy tom poświęcony jest największemu miastu całego regionu i stolicy Dolnego Śląska – Wrocławiowi.

Całość informacji tutaj: http://uni.wroc.pl/wiadomo%C5%9Bci/publikacje/premiera-historyczno-topograficznego-atlasu-wroc%C5%82awia

Jacek