Strona 1 z 1

Zabytki Kalisza w Miejskim Systemie Informacji

Post: 28 cze 2016, 09:35
autor: logis
Jeździcie do Kalisza ? Może zainteresuje więc Was to, że Miejski System Informacji Przestrzennej Kalisza wzbogacił się o nowy profil mapowy ,,Zabytki nieruchome i archeologiczne – gminna ewidencja zabytków”.
W części tekstowej użytkownicy znajdą najistotniejsze informacje dotyczące zabytków, m.in. definicję zabytku, cechy, które decydują o uznaniu obiektu za zabytek, a także ustawowo określone formy ochrony zabytków, podstawowe informacje o tym, czym jest gminna ewidencja zabytków.

Na mapie zaznaczone zostały obszary objęte ochroną konserwatorską, stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków oraz obiekty i zespoły ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków (GEZ). Profil mapowy daje także możliwość poszukiwania zabytku m.in. wg lokalizacji (adresu), czy przyporządkowania do poszczególnych kategorii funkcjonalnych. Do systemu zaimportowana została część kart adresowych zabytków ujętych w GEZ wraz z fotografiami obiektów w ilości 1650 kart adresowych zabytków nieruchomych, z liczącej 2228 kart adresowych gminnej ewidencji zabytków nieruchomych miasta.

Obrazek

Informacja za geoforum.pl

Jacek